Bakery & Foods

Danh mục
Theo giá
Tìm kiếm
Foods
Selling
(Tiếng Việt) BÒ LÚC LẮC
179,000 
Selling
(Tiếng Việt) SHUSHI 4 LOẠI & CƠM CUỘN
119,000 
(Tiếng Việt) SASHIMI TỔNG HỢP (4 LOẠI)
179,000 
(Tiếng Việt) CÁ SAPA NƯỚNG MUỐI
179,000 
Selling
(Tiếng Việt) CÁ HOKKE MỘT NẮNG NƯỚNG
179,000 
(Tiếng Việt) ĐẦU CÁ HỒI NƯỚNG MUỐI
79,000 
(Tiếng Việt) PHÔ MAI CHIÊN XÙ
119,000 
(Tiếng Việt) KHOAI TÂY CHIÊN
59,000 
(Tiếng Việt) THĂN NGOẠI MỸ STEAK
179,000 
(Tiếng Việt) BA RỌI CHIÊN GIÒN
79,000 
TONKATSU
79,000