Thức uống

Danh mục
Theo giá
Tìm kiếm
CÀ PHÊ AMERICANO
45,000 
SỮA CHUA 3 TẦNG
57,000 
SINH TỐ BƠ KEM DỪA
57,000 
SINH TỐ CHANH TUYẾT
57,000 
TRÀ LÀI ỔI HỒNG, DÂU, ĐÀO
57,000 
TRÀ ĐÀO, XOÀI, CHANH DÂY
57,000 
TRÀ LÀI, CAM, DÂU, ĐÀO
57,000 
SINH TỐ ĐẬU ĐỎ
57,000 
SINH TỐ CHANH DÂY
57,000 
SINH TỐ XOÀI
57,000 
SINH TỐ PHÚC BỒN TỬ
57,000 
SINH TỐ DÂU
57,000 
SINH TỐ VIỆT QUẤT
57,000 
SINH TỐ DỪA
57,000 
SINH TỐ BƠ
57,000