Tài khoản

Đăng ký thẻ thành viên

(Ngày sinh nhật và địa chỉ email sau khi tạo tài khoản sẽ không thể thay đổi, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào)

(Vui lòng cung cấp địa chỉ bạn đang sống để chúng tôi gởi các ưu đãi đến cho bạn)

CÁC THÔNG TIN KHÁC

(Các thông tin dưới đây là không bắt buộc, nhưng nhờ vào thông tin này, chúng tôi sẽ gởi những ưu đãi đến cho bạn)

Dưới 3 triệu Từ 5 - triệu
Từ 3 -5 triệu Trên 8 triệu

Khi đăng ký thành viên SEVENCAFE bạn xem như đã hiểu rõ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện về chương trình thẻ thành viên SEVENCAFE Đồng ý những điều khoản trên